Menu

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rondreis door Suriname


Artikel 1: Prijs

De prijzen zijn exclusief tickets, tenzij anders aangegeven. In dat geval worden de vluchten aangeboden met SLM (op basis van economy class), een 2-persoonsslaapkamer in een appartement/studio/hotel.  In de jungle verblijf je in lodges, cabanas of tenten met andere deelnemers. Bij de kamerindeling zorgen we ervoor dat u wordt ondergebracht met iemand van hetzelfde geslacht.

Inbegrepen zijn ontbijt, lunches en diners zoals omschreven in het programma, transfers en overige activiteiten die in het programma genoemd zijn.

De prijs is inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en het moment van ticketuitgifte. Als er sprake is van een verhoging van luchthavenbelasting en/of brandstoftoeslag door de luchtvaartmaatschappij, zijn wij genoodzaakt deze kosten door te berekenen aan de deelnemer.

Na ontvangst van uw aanmelding wordt er binnen 1 werkdag contact met u opgenomen om de boeking te bespreken. Vervolgens ontvangt u van Rondreis door Suriname (RDS) een ontvangstbevestiging en de factuur.

Artikel 2: Annulering

In verband met boekingen van vliegtickets en hotelkamers kunnen wij geen deelnamekosten restitueren. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

Indien u om welke reden dan ook de noodzaak ziet om uw geboekte reis te annuleren, vragen wij u dit schriftelijk via e-mail te doen.

Bij annulering zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

Tot 28 dagen voor vertrek: U bent 50% van de totale reissom verschuldigd.

Tussen 28 en 10 dagen voor vertrek: U bent 75% van de totale reissom verschuldigd.

Tussen 10 dagen voor vertrek en de dag van vertrek zelf: U bent 100% van de totale reissom verschuldigd.

Annuleringsverzekering:

Als u over een annuleringsverzekering beschikt en een geldige reden heeft om uw reis te annuleren, heeft u de mogelijkheid om de gemaakte kosten terug te vorderen via uw verzekering.

Artikel 3: Reisdocumenten

Voor een vlotte reisprocedure is het essentieel dat we beschikken over uw volledige naam zoals vermeld in uw paspoort (eerste volledige voornaam en achternaam) om weigering op de vlucht door de luchtvaartmaatschappij te voorkomen.

U kunt uw paspoort eenvoudig uploaden via SeducDoc, een beveiligde omgeving voor het verzenden en ontvangen van bestanden. Het paspoort moet minimaal nog 6 maanden geldig zijn op de dag van vertrek; het mag dus niet tijdens het verblijf verlopen.

Artikel 3: Annulering, opschorting en/of wijziging door RDS

 1. RDS heeft het recht de reis te annuleren, op te schorten en/of te wijzigen om de volgende redenen:
  1. Bij een negatief reisadvies;
  1. Bij onvoldoende deelnemers;
  1. Bij overmacht, zoals redelijkerwijs niet te verwachten en/of niet voorziene omstandigheden buiten de directe invloedsfeer van RDS.
 2. RDS zal u per e-mail op de hoogte stellen van de annulering, opschorting en/of wijziging van de reis en de reden hiervan.
 3. In geval van overmacht worden de verplichtingen opgeschort totdat de omstandigheden die tot de overmachtssituatie hebben geleid, zijn geëindigd. Indien opschorting van de activiteiten niet mogelijk is of als nakoming blijvend onmogelijk is, zal de reis worden geannuleerd, en voor zover u reeds heeft betaald, zullen de reeds door u aan RDS betaalde reissom en/of kosten aan u worden gerestitueerd.
 4. Indien door negatief reisadvies of overmacht geplande activiteiten of een deel ervan niet kunnen worden uitgevoerd, zullen de niet uitgevoerde activiteiten niet in rekening worden gebracht aan u.

Artikel 4: Wijzigingen door RDS

 1. Aanpassingen in het Reisprogramma

Soms kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen tijdens een reisseizoen, wat kan leiden tot aanpassingen in het oorspronkelijke reisprogramma. In dergelijke gevallen zal Rondreis door Suriname de reizigers op de hoogte brengen van deze veranderingen en samen met hen werken aan een aangepaste reisovereenkomst. Als de aard van de reis door deze wijzigingen ingrijpend verandert en de reiziger besluit af te zien van het voorgestelde nieuwe programma, heeft de reiziger het recht om de reis kosteloos te annuleren.

 • Wijzigingen om Technische Redenen

Houd er rekening mee dat we soms inhoudelijke programma’s kunnen aanpassen om technische redenen met betrekking tot de reis. De vermelde afstanden en reisduren zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

Artikel 5: Wijziging door de reiziger

Zodra de reisovereenkomst is bevestigd en u als reiziger besluit om wijzigingen aan te brengen in uw boeking, brengt Rondreis door Suriname (RDS) hier geen administratiekosten voor in rekening.

Artikel 6: Uw Verantwoordelijkheden

U, als deelnemer aan de reis, bent verantwoordelijk voor:

a. Het in bezit hebben van een geldig legitimatiebewijs en reisdocumenten (paspoort);

b. Het op tijd aanwezig zijn op de afgesproken locaties;

c. Tijdige en volledige betaling van de voor de reis verschuldigde kosten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. RDS is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van haar dienstverlening, met uitzondering van, onder voorbehoud van schade direct veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van (een medewerker van) RDS. Als er sprake is van een fout van medewerkers van RDS in het kader van de onderhavige dienst die als opzet of bewuste roekeloosheid is aan te merken, is de aansprakelijkheid van RDS en haar medewerkers beperkt tot de voor de onderhavige dienst in rekening gebrachte vergoeding en kosten.
 2. Als u in uw verantwoordelijkheid of nakoming van uw verplichtingen bent tekortgeschoten, is RDS in geen geval aansprakelijk voor de hieruit voortgekomen schade.
 3. RDS sluit geen verzekeringen af met betrekking tot de deelnemers aan de reis.
 4. U vrijwaart RDS tegen aanspraken of vorderingen van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door u.

Artikel 8: Geheimhouding

Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard van de (overige) deelnemers van de reis, en partijen zullen alle informatie ter zake vertrouwelijk behandelen en geen informatie aan derden verstrekken, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9: Aanbetaling en Reserveringskosten

 1. Aanbetaling

Om uw boeking te bevestigen, vragen wij een aanbetaling van 30% van de totale reissom per persoon. U heeft 10 dagen de tijd om deze aanbetaling te voldoen. Het resterende bedrag dient binnen de afgesproken termijn(en) betaald te worden, maar in ieder geval uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum.

 • Reserveringskosten

Voor elke boeking brengen wij reserveringskosten in rekening, die € 18,50 per persoon bedragen.

 • Aansprakelijkheid

Degene die de boeking maakt, is niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf maar ook voor alle andere deelnemers die hij/zij aanmeldt. Het is belangrijk op te merken dat deze persoon 18 jaar of ouder moet zijn om een boeking te kunnen maken.

Artikel 10: Betaling

 1. Voor de uitvoering van de dienst bent u als deelnemer een vergoeding, waaronder de reissom, begeleidingskosten, etc., verschuldigd zoals vooraf overeengekomen. Bevestiging van deelname en specificatie van de reissom worden door RDS per e-mail verzonden aan u.
 2. Betaling van de reissom en andere verschuldigde kosten zal plaatsvinden via iDeal betaling of overboeking op het nader te bepalen rekeningnummer.

Artikel 11: Toestemming minderjarige reizigers

 1. Wanneer is deze verklaring nodig?

Als u een minderjarig kind meeneemt op reis en het kind heeft een andere achternaam dan u (of de volwassene waarmee ze reizen), is het noodzakelijk dat u een ondertekende verklaring bij zich heeft. Deze verklaring moet in het Engels zijn opgesteld en dient aan te geven dat de ouder of voogd met dezelfde achternaam toestemming geeft voor de reis.

 • Toestemming bij Minderjarige Reizigers

Daarnaast geldt dat ieder minderjarig kind dat naar het buitenland reist zonder vergezeld te worden door beide ouders (of voogden), de toestemming moet hebben van zowel de ouder(s) als de ouder die het gezag over het kind heeft. Dit is essentieel om eventuele problemen tijdens de reis te voorkomen.

Om u te helpen voldoen aan deze vereiste, adviseren we de ouder of voogd die alleen met hun kind(eren) reist of waarvan hun kind(eren) als minderjarige (met een andere minderjarige) reist, om het benodigde formulier in te vullen.

Artikel 12: Kamer

 1. Standaardkamer/2-persoonskamer:

Onze standaardkamers en 2-persoonskamers zijn uitgerust met een comfortabel 2-persoonsbed of twee aparte bedden. Als u een voorkeur heeft voor een van deze opties, kunt u dit telefonisch aangeven tijdens het boekingsproces. Houd er echter rekening mee dat voorkeuren afhankelijk zijn van beschikbaarheid en daarom niet altijd gegarandeerd kunnen worden.

 • 1-persoonskamer:

Een 1-persoonskamer is meestal een 2-persoonskamer die wordt aangeboden voor alleengebruik. Het kan voorkomen dat de 1-persoonskamer kleiner is of minder gunstig is gelegen in vergelijking met een 2-persoonskamer in hetzelfde gebouw, ondanks de toeslag die wordt berekend voor alleengebruik. Enkele accommodaties bieden echter daadwerkelijke 1-persoonskamers aan.

Slotbepalingen

 • Op het ontbreken van reisvoorwaarden op dit formulier kan alleen Rondreis door Suriname zich beroepen.
 • Alle reizen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en eventuele tariefwijzigingen.
 • Rondreis door Suriname is niet aansprakelijk voor gevolgen voortvloeiend uit materialen en diensten verstrekt door derden, alsook niet nagekomen reis- en ongevallenverzekering.
 • Na boeking en bevestiging van de reis ontvangt u een nota met bijbehorende informatie.
 • Servicekosten zijn niet restitueerbaar.
 • Tijdens de reis kan het voorkomen dat u de kamer deelt met een medereiziger van hetzelfde geslacht. We streven ernaar om uw reiservaring zo aangenaam mogelijk te maken en zorgen voor geschikte kamerverdelingen.
 • We raden aan om uw reis vroeg te boeken. Soms zijn de beschikbare tickets niet meer verkrijgbaar in de voordelige klassen naarmate de vertrekdatum nadert. Dit kan resulteren in een duurdere reis of in sommige gevallen kan de reis zelfs volgeboekt zijn.
 • Als u wilt, is het altijd mogelijk om uw reis te verlengen. We bieden flexibiliteit om uw verblijf te verlengen en de bestemming verder te verkennen.
 • Als u overweegt om een reis bij ons te boeken maar nog wat bedenktijd nodig heeft, kunt u vrijblijvend een optie aanvragen per e-mail. Dit geeft u de mogelijkheid om de gewenste reisdata te reserveren terwijl u uw plannen definitief maakt.

laatste update 7-9-2023

×